Skip to main content

Een website met een maatschappelijk nut

Wie is de klant?

Het Nationaal MS Centrum biedt integrale, veilige, topklinische en geïntegreerde zorgtrajecten op maat voor personen met MS en andere chronische neurologische aandoeningen.

De vraag van de klant

Een website voorzien om deze zorgverlening te ondersteunen was voor het Corecrew team een hartelijke opdracht. 

Corecrew werkte samen met RCA group dit project uit en stond in voor de technische realisatie van de Drupal website.

Onze oplossing

Met de open source technologie Drupal bouwden we een website die de verschillende dienstverleningen, zorgaspecten van MS en artsen in kaart brengen. De patiënt kan sneller gewenste informatie ophalen en komt een heleboel praktische weetjes tegen. 

Onze partner aan het woord:

Sinds begin 2016 werkt RCA Group samen met Corecrew. We kwamen hen op het spoor omdat we op zoek waren naar een partner die én ervaring had met Drupal en over voldoende capaciteiten beschikte om ons eigen team op korte termijn uit te breiden. Een groot pluspunt is de grootte van dit bedrijf: niet té groot maar wel met voldoende knowhow in de rangen om snel en kwalitatief werk te leveren. Een samenwerking die goed en correct verloopt en waaruit in de toekomst alleen maar meer projecten zullen vloeien.

Jurgen Vandevelde. - communicatieadviseur bij RCA Group

De meerwaarde voor de klant

  • Corecrew realiseerde een interactieve Drupal website waar gebruikers goed worden begeleid om correctie informatie te bemachtigen.
  • Een doordacht UX-design en nieuwe menu structuur heeft gezorgd dat de gebruikers voldoende pagina's bezoeken om de gewenste info te vernemen.
  • Webmasters kunnen op gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier de content up to date houden.

 

Beoordeel zelf