Skip to main content

Abstracts webapplicatie

Wie is de klant

Onze lange-termijn partner e-Hims ontwikkelt digitale oplossingen voor - en in samenwerking met - healthcare professionals.

Met de Abstracts applicatie willen ze een platform bieden voor medische professionals om posters op te laden die – na een uitgebreid proces - getoond kunnen worden op congressen.

De vraag van de klant

e-HIMS zocht naar een oplossing voor het beheren en weergeven van posters op congressen.
Deze oplossing moest twee functies omvatten:

  1. Het opladen en beheren van posters door medische professionals in de applicatie door middel van een uitgebreid proces.
  2. Het weergeven van posters op verschillende schermen en apparaten, waarbij bezoekers ook zelf via tablets een poster kunnen selecteren om te bekijken.

Onze oplossing

Voor dit project hebben we geopteerd om een webapplicatie te ontwikkelen via het Angular framework. In deze applicatie doorloopt de gebruiker een uitgebreid proces om een poster op te laden.
Deze poster wordt dan door e-Hims goedgekeurd vooraleer deze tijdens een congres kan getoond worden.

Voor het weergeven van posters op verschillende schermen hebben we gekozen om Chromecasts te koppelen aan verschillende TV schermen. Via de Chromecast API konden we dan met de app poster afbeeldingen doorsturen naar een specifiek scherm.
De poster data en afbeeldingen werden opgehaald via een REST service die we voorzien hebben langs de site kant.
Om bezoekers de poster op hun eigen apparaat te laten bekijken werd er ook telkens een QR-code gegenereerd en weergegeven. Wanneer bezoekers deze code scannen, werden ze doorgestuurd naar de desbetreffende poster pagina op de Abstracts site.

Onze partner vertelt

In corecrew vonden we de langertermijn partner die we zochten. Het corecrew team zijn voor ons collega’s geworden die vanuit hun expertise mee denken hoe wij onze doelen kunnen bereiken.
Dit zowel voor als tijdens iedere ontwikkeling, maar ook na oplevering wanneer ze alle maintenance updates voor hun rekening nemen.
Door dit aan hun toe te kunnen vertrouwen, creeërden we binnen onze organisatie de ruimte om nog beter op onze eigen kern activiteiten te kunnen focussen.

Rik Rijnders, E-Hims