Skip to main content

Is the right man on the job? Are you positive?

Jouw rol in de digitale wereld is veranderd


‘Van al die technische snufjes heb ik geen kaas gegeten, hoor.’ Dat zijn de woorden die we soms van leidinggevende sleutelfiguren binnen grote bedrijven te horen krijgen. Jammer toch? Alle resources liggen vaak voor handen, maar door tijdsgebrek en/of ervaring wordt er weinig mee gedaan. Daarnaast loopt de arbeidsmarkt over van enthousiaste volgelingen van de digitalisering, maar ze worden niet ingezet waar het broodnodig is. In deze blog willen we de werkpuntjes en streefdoelen voor elke sleutelfiguur binnen een onderneming onder de loep nemen. 

Ontdek de 5 CXO's en hun nieuwe rol in dit fast moving digitaal tijdperk. 

Wat verwacht je van een CEO?

 • Integreert een digitale transformatie strategie en stelt een team op CXO niveau samen. Dit team staat op de uitkijk voor mogelijke bedreigingen die hun onderneming zouden kunnen overmeesteren en opportuniteiten die hun markt kunnen uitbreiden of zelf herpositioneren. vb de opkomst van de Iphone heeft de wegwerptoestellen van Kodak volledig uit de markt geduwd. Google daarentegen veroverde een bijkomende markt door Youtube over te nemen. Customer experience geldt als een ankerpunt. 
 • Ondersteunt digitale initiatieven. Voorziet voldoende resources voor jouw digitale team en brengt IT en business samen. 
 • Toont leiderschap en geeft het goede voorbeeld door betrokken te zijn, mee te denken, overleg te plegen met de CHO om na te gaan waar coaching en rekrutering beter kan. Beloont het proces van vallen en opstaan. 

Hoe pakken we dit praktisch aan?

 • Maak het een #1 prioriteit. Beschouw het digitaliseren niet als bijkomend takenpakket. 
 • Stel een competent team samen om deze verandering te sturen
 • Ontwikkel een visie en strategie en communiceer er duidelijk over
 • Maak acties mogelijk en elimineer obstakels
 • Genereer korte termijn winsten
 • Geef niet op! Zet de verandering door, train jouw mensen en ga voor nieuwe projecten
 • Zet een nieuwe business cultuur op poten 
 • Ga partnerships aan en ontwikkel ecosystemen.

Wat verwacht je van een CMO?

 • Ontwikkelt de customer experience : zet online kanalen optimaal in per doelstelling en doelgroep, zorgt voor interactie en onderzoek je customer data. Focust zich op customer engagement en social presence.
 • Creëert een vlekkeloze omnichannel ervaring. Dit betekent dat een klant via eender welk kanaal dezelfde boodschap en een consistent verhaal te zien krijgt. 
 • Reorganiseert de organisatiestructuur om de customer journey te optimaliseren. Gebruikt hiervoor een omnichannel strategie, real-time analyse en big data management.
 • Ontwikkelt nieuwe producten en services: leert uit de data door analyse te voeren, digitaliseert de services en producten en ontdekt nieuwe businessmodellen om nieuwe markten te verkennen.

Hoe pakken we dit praktisch aan?

 • Overleg nauw en regelmatig met de CEO om een organisatorische transformatie op te starten
 • Optimaliseer jouw marketing team: train jouw medewerkers en rekruteer digital natives
 • Voorzie de juiste digitale tools. Leg je oor te luisteren bij bureaus zoals corecrew om inspiratie op te doen. 

Wat verwacht je van een CIO?

 • Voorziet de nodige technische infrastructuur voor innovatie. Begrijpt de business noden het bedrijf en verwelkomt nieuwe ideeën.
 • Richt de nieuwe technologie en legacy IT op 1 lijn. Verbindt de digitale initiatieven en vermijdt geïsoleerde innovaties. 
 • Maakt budget vrij voor innovatie door de complexiteit binnen IT te verminderen en te elimineren wat niet werkt. Keep it simple, ook bij de software die je gebruikt. 
 • Creëert innovatie naast de de bestaande business implementaties.

Hoe pakken we dit praktisch aan?

 • Wees ambitieus! Stel een digitale strategie op die gelijk loopt met de business strategie
 • Aligneer jouw afdeling op de business objectieven en structuur
 • Motiveer jouw team voor businessprojecten
 • Voorzie realtime cloud IT infrastructuur 
 • Beheers de data waarover je beschikt
 • Creëer een security policy. Safety first!

Wat verwacht je van een CFO?

 • Daagt de strategische besluitvorming rond innovatie uit: Wat moet de ROI zijn? Hoeveel budget staat er tegenover? Wat zijn de prioriteiten?
 • Maakt een businesscase voor een winstgevende transformatie en digitale innovatie.
 • Legt de verantwoordelijkheid bij het ecosysteem.
   

Hoe pakken we dit praktisch aan?

 • Wees een ware ondernemer. Bereid jezelf voor om in data gouvernance, risk compliance, taxes en data security te duiken. 
 • Toon leiderschap in de digitale transformatie modellen. Informeer je zelf ook grondig hierover. 
 • Verwelkom big data en analytische technologieën en rekruteer bruisend talent voor nieuwe software in het financiële departement.
   

Wat verwacht je van een CHO?

 • Creëert een positieve interne mindset en betrokkenheid rond de transformatie en leidt het bedrijf doorheen de veranderingen. Zorgt ervoor dat iedereen nog op de kar zit. 
 • Zorgt ervoor dat training en ontwikkeling voldoende aan bod komen, promoot zelfstudie, coacht bestaande medewerkers en voorziet communicatieve tools om interne kennis te delen.
 • Rekruteert nieuwe profielen waar bepaalde vaardigheden ontbreken.
 • Is actief op social media en andere kanalen. 
   

Hoe pakken we dit praktisch aan?

 • Communiceer veranderingen en zorg voor betrokkenheid van de medewerkers
 • Creëer een kenniscultuur via diverse opleidingsmogelijkheden
 • Creëer een talent ecosysteem rond cultuur, vaardigheden, digitale expertise, … 
 • Meet de waarde van verandering voor de know-how
 • Maak gebruik van tools om interne sociale betrokkenheid en samenwerking te meten
 • Geef leiderschap een nieuwe betekenis. Coach ook andere sleutelfiguren indien nodig.